Czujniki ruchu

Dobór parametrów

IP

Nominalny prąd In, А