Wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowy

Dobór parametrów

IP

Montaż

Liczba biegunów

Nominalny prąd In, А

Strona: 1 2 Nast.

Wyłączniki różnicowoprądowe — specjalne urządzenia, które służą do włączania i wyłączania zasilania energii elektrycznej, pod pewnymi warunkami. Chroni to budynki przed pożarem powstałym w wyniku wycieku energii elektrycznej z uszkodzonych przewodów oraz chroni osoby przed porażeniem prądem elektrycznym.

W RCD wbudowany jest określony element - transformator różnicowy, któpry analizuje przychodzące prądy. Kiedy odczyta najmniejsze wartości różnic, we wszystkich grupach kontaktów odłącza obciążenie, które odnotowało wyciek. W tym urządzeniu zastosowano prawo Kirchhoffa: suma prądów wchodzących do obiegu jest równa sumie prądów wychodzących z tego obiegu. Podczas normalnej pracy, suma kontrolna jest równa zero, ale gdy tylko przekroczy określoną wartość, to część obwodu zostaje uszkodzona i należy odciąć dopływ energii elektrycznej.

Pod względem bezpieczeństwa RCD znacznym stopniu przewyższają inne urządzenia i bezpieczniki, reagują na najmniejszy przepływ prądu w obwodzie i są przeznaczone do ochrony ludzi przed porażeniem prądem elektrycznym. Oznacza to, że mają bardzo mały czas reakcji — uruchomiają się po 20-40ms, jest to niemal błyskawicznie. Jednak mimo przewagi nad bezpiecznikami, RCD — jest niezależnym urządzeniem, które działa jako zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym lecz czasem nie jest w stanie zidentyfikować i zapobiec usterkom sieciowym. Na przykład, gdy nastąpi zwarcie fazy zero i zostanie zastosowana zasada prawa Kirchhoffa to RCD nie zadziała, bezpiecznik ulega przepaleniu i nie spowoduje to przerwania sieci.