Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym

Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym

Dobór parametrów

IP

Montaż

Liczba biegunów

Charakterystyki czasowo-prądowe

Nominalny prąd In, А

Strona: 1 2 Nast.

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym, jest to uniwersalne urządzenie, ponieważ łączy w sobie funkcje wyłącznika nadprądowego i różnicowego.

Jedną z funkcji wyłączników jest ochrona obwodów elektrycznych przed przeciążeniem i zwarciem. Jeśli chodzi o ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym, urządzenie porównuje ilość prądu w fazie i przewodzie neutralnym i gdy wystąpi różnica między prądami w przewodach, wyłącza uszkodzoną część łańcucha dostaw.

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem nadprądowym tak jak i wyłączniki różnicowoprądowe, w zależności od ustawienia sklasyfikowane są jako urządzenia do ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym oraz ochrony przeciwpożarowej w przypadku uszkodzenia izolacji.