Powrót do listy 20.07.2015

Kompensacja mocy biernej (KMB)

Moc bierna jest niezbędna dla obciążeń indukcyjnych, nie jest jednak stosowana do wykonania pracy pożytecznej. W tym samym czasie jest generowana i oddawna do sieci. Jest to przyczyną znacznych strat i spadku napięcia w sieci.

Podłączenie kondensatorów, zwiększających współczynnik mocy jest najbardziej ekonomicznym i prostym sposobem kompensacji mocy biernej.


Montaż KMB pozwala:

Odpowiednio dobrane urządzenia kompensacji mocy biernej z uwzględnieniem konkretnych warunków sieci pozwalają:

 • zmniejszyć opłatę za moc bierną;
 • zmniejszyć straty mocy czynnej;
 • odciążyć transformatory rozdzielcze;
 • zwiększyć przepustowość linii energetycznych;
 • zwiększyć napięcia u konsumentów do normalnego poziomu;
 • zmniejszyć poziom wyższych harmonicznych w sieci.


Projektowanie i obliczenie systemów niskiego i wysokiego napięcia KMB

Na bazie wyrobów hiszpańskiej firmy „Lifasa” nasza firma oferuje kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów kompensacji mocy biernej.

Tylko odpowiednio zaprojektowana instalacja kompensacji mocy biernej, uwzględniająca specyfikę obciążenia obiektu, pozwoli uniknąć takich negatywnych zjawisk, jak niewystarczająca lub nadmierna kompensacja, zniekształcenia harmoniczne itp. Wymaga to szczegółowej analizy sposobu działania instalacji elektrycznej.

Dane wejściowe niezbędne do opracowania projektu kompensacji mocy biernej po stronie 0,4 kV:

 • schemat jednoliniowej linii 0,4 kV;
 • moc transformatorów;
 • roczne dane zużycia mocy aktywnej i biernej, w rozbiciu miesięcznym;
 • rodzaj obciążenia (silniki, maszyny, piece, itp);
 • występowanie obciążeń nieliniowych (zasilacze, przetwornice częstotliwości, itp);
 • występowanie szybkich zmian obciążenia (urządzenia do spawania, urządzenia dźwigowe, itp.);
 • dobowy harmonogram zużycia aktywnej i biernej mocy;
 • rachunki opłat z tytułu mocy bierną roczne, w rozbiciu miesięcznym.

W przypadku braku jakichkolwiek danych, przedsiębiorstwa holdingu „E.NEXT” moga dokonać niezbędnych pomiarów i badań na obiekcie klienta za pomocą stacjonarnego lub przenośnego analizatora jakości energii elektrycznej. Po zebraniu wszystkich danych, zostanie opracowane optymalne rozwiązanie techniczne dla danego obiektu.


Montaż, instalacja i uruchomienie systemów KMB


Dowiedz się o nowosciach jako pierwszy!

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuij jako pierwszy informacje o promocjach, innowacjach produktowych i rozwoju firmy.