Powrót do listy 26.01.2017

Kolejne rozszerzenie asortymentu – przekaźniki kontroli i sterowania

Magazyn KO NEXT Poland wzbogacił się o przekaźniki czasowe, napięcia oraz przekaźniki kontroli mocy.

Przekaźniki czasowe e.control.t są przeznaczone do automatycznego włączania/wyłączania urządzeń elektrycznych zgodnie z ustalonym terminem lub określonym przez sygnał sterujący z programem stosowanym do włączania/wyłączania zasilania.

Przekaźniki napięciowe służą do ochrony przed przepięciami, spadkami napięcia, utratą ciągłości i zniekształceniami faz poprzez odłączenie od sieci zasilającej.

Asortyment:

Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy e.control.t06

e.control.t06

Przeznaczony do zapewnienia odpowiedniego opóźnienia włączenia / wyłączenia w łańcuchach automatyzacji i kontroli różnych procesów technologicznych mających za zadanie kontrolę napięcia zasilania.

Przekaźnik czasowy e.control.t07

e.control.t07

Przeznaczony do zapewnienia odpowiedniego opóźnienia wyłączenia po wystąpieniu przerwy (straty) napięcia w układach automatyki i zarządzanie różnymi procesami technologicznymi oraz systemami automatycznego wejścia rezerw itd.

Tygodniowy elektroniczny przekaźnik czasowy e.control.t08

e.control.t08

Przeznaczony do automatycznego włączania i wyłączania urządzeń elektronicznych w określonych odstępach czasu w ciągu tygodnia w układach automatyki i sterowania różnymi procesami technologicznymi.

Tygodniowy dwukanałowy elektroniczny przekaźnik czasowy e.control.t09

e.control.t09

Przeznaczony do automatycznego włączania i wyłączania dwóch grup urządzeń elektrotechnicznych, niezależnych od siebie, w wyznaczonych odstępach czasu, w ciągu tygodnia w układach automatyki i sterowania różnymi procesami technologicznymi.

Dwukanałowy astronomiczny przekaźnik czasowy e.control.t10

e.control.t10

Automatyczne sterowanie oświetleniem za pomocą dwóch niezależnych grup kontaktów bez używania czujnika światła. Sterowanie następuje zgodnie ze wschodem i zachodem słońca na podstawie współrzędnych geograficznych.

Przekaźnik czasowy asymetryczny e.control.t17

e.control.t17

Przeznaczony dla zapewnienia okresowego opóźnienia czasowego włączenia / wyłączenia w obwodach automatyki i zarządzania różnymi procesami technologicznymi w odniesieniu do kontroli napięcia zasilania lub sterowania.

Przekaźnik kontroli napięcia, jednofazowy e.control.v02

e.control.v02

Przeznaczony do ciągłego monitorowania wartości napięcia zasilania w obwodach jednofazowych AC i ochrony użytkowników energii elektrycznej przed wysokim lub niskim napięciem, poprzez automatyczne wyłączenie napięcia zasilającego, gdy zostaną przekroczone określone limity i automatycznego włączania zasilania z określonym opóźnieniem podczas przywracania normalnego (nominalnego) poziomu napięcia.

Przekaźnik kontroli napięcia e.control.v06

e.control.v06

Przeznaczony dla ciągłej kontroli:
— wartości trójfazowego napięcia przemiennego i ochrony konsumentów energii elektrycznej przed wysokim lub niskim napięciem;
— poprawności kolejności wirowania faz;
— symetrii napięcia sieciowego (przesunięcia fazowego);
— pełno fazowości napięcia zasilania (zanik fazy).

Przekaźnik kontroli prądu e.control.w02

e.control.w02

Przeznaczony do regulowania całkowitego prądu w sieci zasilającej i reagowania na nadmiar dopuszczalnej nośności poprzez wyłączenie napięcia o niższym priorytecie.

Przekaźniki kontroli zasilania pompy jednofazowy e.control.w03

e.control.w03

Przeznaczony do ochrony pompy głębinowej przed przeciążeniem i przepięciem.

Przekaźnik impulsowy e.control.i01

e.control.i01

Przeznaczony do sterowania oświetleniem sieci dwuprzewodowej oraz innymi urządzeniami elektrycznymi z wielu lokalizacji za pomocą równolegle połączonych przycisków.

Przekaźnik zmierzchowy e.control.s01 z czujnikiem zewnętrznym

e.control.s01

Przeznaczony do automatycznego włączania i wyłączania oświetlenia i innych urządzeń elektrycznych, w zależności od poziomu oświetlenia.

Przekaźnik kontroli temperatury e.control.h01

e.control.h01

Przeznaczony do kontroli i utrzymania temperatury powietrza w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, a także utrzymania innych obiektów i płynów w różnych procesach na danym poziomie, poprzez sterowanie urządzeniami do ogrzewania lub chłodzenia.

Zakres temperatur: -5…+40°С

Przekaźnik kontroli temperatury e.control.h02

e.control.h02

Przeznaczony do kontroli i utrzymania temperatury powietrza w obiektach mieszkalnych i przemysłowych, a także utrzymania innych obiektów i płynów w różnych procesach na danym poziomie, poprzez sterowanie urządzeniami do ogrzewania lub chłodzenia.

Zakres temperatur: -25…+130°С


Dowiedz się o nowosciach jako pierwszy!

Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuij jako pierwszy informacje o promocjach, innowacjach produktowych i rozwoju firmy.